jurusita

JURUSITA
Nama : ASEP SOMA HIDAYAT
Jabatan : Jurusita
N I P /Golongan : 19620802 198302 1 001 / IIIb
Tempat,Tgl.Lahir : Bandung,02 Juni 1962
Pendidikan Terakhir : K P A A                                     
                                                
Publikasi : -
Profil : -
      - CPNS pada PN. Cibadak (Tmt 01-02-1983)
- PNS pada PN Cibadak (Tmt 01-05-1984)
- Jurusita pengganti Tmt 28-06-1991.
- Jurusita (Tmt 08-11-1999)  
  Nama : WAWAN IRAWAN
Jabatan : Jurusita
N I P /Golongan : 19680203 199303 1 008/III b
Tempat,Tgl.Lahir : Bandung,03 Februari 1968
Pendidikan Terakhir : S M A
                                                                                          
Publikasi : -
Profil : -
      - CPNS pada PN. Cibadak (Tmt 01-03-1993)
- PNS pada PN Cibadak (Tmt 01-10-1994)
- Jurusita pengganti Tmt 23-11-1996.
- Jurusita Tmt 24-04-2007.