Profile Panitera Pengganti

  

PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI CIBADAK

 Nama

:

 WIWIN WINARNI ,S.H

 Nip

:

 19841220 200904 2 009

 Tempat Tanggal Lahir

:

 Cirebon, 20 Desember 1984

 Pangkat/Gol.Ruang

:

 Penata Tk I (III/d)

 Jabatan

:

 Panitera Pengganti

 Profil

:

 

- Panitera Pengganti PN Cibadak     ( TMT 23 Agustus 2019)

 

 

PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI CIBADAK

 

 Nama

:

 SITI JULIAWATI, S.H.

 Nip

:

 198707082006042002

 Tempat Tanggal Lahir

:

 Bogor, 08 Juli 1987

 Pangkat/Gol.Ruang

:

 Penata Muda (III/a)

 Jabatan

:

 Panitera Pengganti

 Profil

:

 

 

- Panitera Pengganti PN Cibadak     ( TMT 16 Desember 2022)

 

 

PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI CIBADAK

 Nama

:

 PUJI RAHAYU, S.H., M.H

 Nip

:

 197202241991032001

 Tempat Tanggal Lahir

:

 Medan, 24 Februari 1972

 Pangkat/Gol.Ruang

:

 Pembina (IV/a)

 Jabatan

:

 Panitera Pengganti

 Profil

:

 

 

- Juru Sita Penggnti PN Sukabumi     ( TMT 22 September 2020 )

- Panitera Pengganti PN Cibadak     ( TMT 28 Desember 2023 )